About

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

About

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία Ρύθμισης Αυθαιρέτων

1) Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».

2) Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά έως 31 Ιανουαρίου 2013 την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

3) Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Όταν επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά η πληρωμή του παραβόλου, η δήλωση καθίσταται έγκυρη και στο στάδιο αυτό, η δήλωση αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικό κλειδί και μόνο τότε το αυθαίρετο θεωρείται ενταγμένο στην ρύθμιση μέσα στα χρονικά περιθώρια του Νόμου.

Εδώ ολοκληρώνεται και η Ά Φάση όπου έχει συνολικό κόστος 200 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α) και αφαιρείται από το τελικό κόστος αμοιβών μηχανικού που προκύπτει από τη Β΄ φάση της οριστικής δήλωσης του αυθαιρέτου.
  • Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 Νέες ρυθμίσεις  μέσω νομοθετικής παρέμβασης
  • Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του. Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως την 31η/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό. Αναστέλλεται μέχρι 31/01/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
  • Επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30 % αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων)
  • Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/01/2013 με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν με τον ν.3843/10 (τακτοποίηση Η/Χ και αλλαγών χρήσης) ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου που έχει καταβληθεί έως σήμερα.
4) Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

5) Ο μηχανικός καταθέτει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, τον τελικό υπολογισμό και την αποπληρωμή του προστίμου, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου.

Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.